Lichaamsbeweging en een gezonde voeding zijn goed voor alle astmalijders, ook als ze geen overgewicht of obesitas vertonen. Dat blijkt uit een Deense studie die werd gepresenteerd door Louise Lindhardt Toennesen, pneumologe aan het Bispebjerg Hospital van Kopenhagen.

In die studie werden 149 astmalijders gerandomiseerd naar één van de volgende vier behandelingen:
1) een voeding met veel eiwitten, een lage glykemische index en minstens zes porties fruit en groenten per dag;

2) drie sessies oefeningen per week in het ziekenhuis met intense activiteiten die de hartfrequentie verhogen, afgewisseld met lichtere activiteiten;

3) sessies lichamelijke oefeningen en een gezonde voeding, en

4) controlegroep (geen sessies van lichaamsbeweging en geen bepaald dieet).

De 125 patiënten die de 8 weken van de studie hebben voltooid, hebben dan een vragenlijst beantwoord over hun symptomen, hun levenskwaliteit, hun lichamelijke conditie en hun ademhaling. De astmalijders hebben de intensieve oefeningen in de studie goed verdragen. De combinatie van de gezonde voeding en sessies van lichaamsbeweging gedurende 8 weken verbeterde de astmasymptomen, de levenskwaliteit en de fysieke conditie van de patiënten. Er kon echter geen effect op de longfunctie worden aangetoond, waarschijnlijk omdat de studie te kort was.

De symptoomscore verbeterde met 50% bij de patiënten in de groep lichaamsbeweging en dieet in vergelijking met de controlegroep en verbeterde met 30% in de groep lichaamsbeweging en de groep dieet, maar dat verschil was niet significant. De Deense groep voert verder onderzoek uit naar de gunstige effecten op langere termijn van lichaamsbeweging onder begeleiding en een gezonde voeding, vooral de effecten ervan op de longfunctie. Ze wil nagaan welke activiteiten en welke elementen van de voeding de beste zijn, welke subgroepen van patiënten het meeste baat zouden kunnen vinden bij de behandeling en of die eventueel een preventief effect zou kunnen hebben. Dr. Toennesen is de mening toegedaan dat alle astmalijders zonder gevaar intense lichaamsbeweging onder begeleiding kunnen nemen en dat kunnen combineren met een evenwichtige voeding om de astmasymptomen en de levenskwaliteit te verbeteren.

Referentie: Toennesen LL et coll.: Exercise and diet improve asthma control in non-obese asthma patients: a randomized controlled trial. European Respiratory Society International congress (Milaan): 9 – 13 september 2017.