Perinatale blootstelling aan luchtvervuiling werd gelinkt aan de incidentie van astma bij kinderen. Toch is weinig geweten over de factoren die deze associatie mogelijk kunnen wijzigen. In dit artikel worden kenmerken van de moeder en van het kind onder de loep genomen.

p 761.172 geboorten in de Canadese provincie Ontario (2006-2012) werden 110.981 kinderen met astma geïdentificeerd. De kinderen werden tot de leeftijd van zes jaar opgevolgd. Blootstelling in het tweede trimester aan PM2,5-deeltjes deed het ontstaan van astma bij het kind stijgen (HR per interkwartielstijging 1,07; 95% BI: 1,06-1,09). Ook stikstofdioxide deed dat (HR per interkwartielstijging: 1,06; 95% BI: 1,03-1,08).

De impact was groter bij kinderen van wie de moeder astma had, gerookt had tijdens de zwangerschap, bij jongens, bij preterm geboren kinderen, of kinderen met een laag geboortegewicht, en bij kinderen van wie de moeder tijdens de zwangerschap in de stad had geleefd.

Kortom, zowel kenmerken van de moeder als van het kind kunnen het risico op astma beïnvloeden wanneer kinderen na de geboorte blootgesteld worden aan luchtvervuilende stoffen. Astma bij de moeder versterkt het effect van luchtvervuiling tijdens de zwangerschap op het ontstaan van astma bij het kind.

Lavinge E et al. Effect modification of perinatal exposure to air pollution and childhood asthma incidence. Eur Respir J 2018; in press. DOI: 10.1183/13993003.01884-2017.