Eerdere studies toonden een verband aan tussen gewichtstoename en een versnelde afname van de longfunctie bij jonge volwassenen die gedurende korte perioden werden gevolgd. In dit werk probeerden de auteurs de evolutie van de longfunctie bij volwassenen in kaart te brengen op basis van gewichtsveranderingen over een periode van 20 jaar.

Ze namen 3.673 deelnemers (aan de European Community Respiratory Health Survey) op in het onderzoek met een leeftijd tussen 20 en 44 jaar. Gewicht en longfunctie werden herhaaldelijk gemeten in drie onderzoeksgolven (1991-1993, 1999-2003, 2010-2014).

Bij degenen met een normale BMI, overgewicht of obesitas bij aanvang, ging een matige (0,25-1kg/jaar) en grote (> 1kg/jaar) gewichtstoename tijdens de follow-up gepaard met een versnelde afname van de FVC en FEV1-waarde. Tegenover de deelnemers met een normale BMI bij aanvang en een stabiel gewicht (┬▒ 0,25kg/jaar), bedroeg de geschatte FVC op 65 jaar 1,011 ml minder bij de zwaarlijvige personen met een hoge gewichtstoename tijdens de follow-up. Op 25 jaar was hun geschatte FVC nochtans vergelijkbaar. Bij degenen die aanvankelijk zwaarlijvig waren en vervolgens gewicht verloren, namen de FVC en FEV1 minder snel af. De onderzoekers vonden geen verband tussen de patronen van de gewichtsverandering en de afname van de FEV1/FVC-ratio.

Over het algemeen ging een matige en grote gewichtstoename over 20 jaar gepaard met een versnelde afname van de longfunctie, terwijl er bij gewichtsverlies een vertraagde afname werd opgetekend. Het beheersen van de gewichtstoename is daarom belangrijk voor het behoud van een goede longfunctie op volwassen leeftijd.

Naar aanleiding van de Corona problematiek en de lock-down was de longartsenpraktijk verplicht gesloten.

Vanaf 04/05/2019 gaan we opnieuw open voor dringende zorgen en noodzakelijke verzorging en follow up , uiteraard met in acht name de nodige voorzorgen en social distance.

Je kan afspraak maken via 089/328811.

Twijfel je : bel gerust en informeer je !

We herinneren eraan dat heden nog steeds afspraken voor dringende zorgen mogelijk zijn via onze raadpleging in het Ziekenhuis Oost Limburg via 089/327171.