KANKERPATIËNTEN IN BEHANDELING

Wordt mijn huidige kankerbehandeling in een zorginstelling uitgesteld? Moet ik nog steeds naar mijn ziekenhuisafspraken?

Je mag je behandeling niet op eigen initiatief onderbreken. Neem contact op met je oncoloog of hematoloog, of met je behandelende arts en volg hun aanbevelingen op.

Neem contact op met je oncoloog of hematoloog voordat je naar een afspraak gaat in het kader van je behandeling.

Mag ik mijn behandeling verderzetten?

Als je geen COVID-19 symptomen hebt of als je ervan bent hersteld (volgens een zorgverlener), kan je je behandeling en zorgtraject verderzetten . Respecteer daarbij de voorgestelde aanpassingen van je oncoloog of hematoloog. Zij zullen je behandeling eventueel aanpassen als dit mogelijk en nodig is.

Als je COVID-19 symptomen hebt of als je hebt de diagnose gekregen (van een professionele zorgverlener), informeer dan onmiddellijk het medische team dat je volgt voor de kankerbehandeling. Informeer ook de arts die je met COVID-19 heeft gediagnosticeerd over je kankerbehandeling, zodat hij of zij contact kan opnemen met je oncoloog of hematoloog.

Ik kreeg aangepaste lichaamsbeweging voorgeschreven. Wat moet ik doen in deze periode van quarantaine?

Regelmatige lichaamsbeweging kan een aanzienlijk gunstig effect hebben voor een kankerpatiënt, zowel tijdens als na de ziekte. Voor sommige kankers helpt het om vermoeidheid te verminderen, herstelkansen te verbeteren en de behandeling beter te verdragen (vooral post-operatieve en radiotherapeutische behandelingen). Het draagt bij tot een risicovermindering op herval en sterfte na de behandeling.

Aangepaste lichaamsbeweging is een van de “ondersteunende oncologische zorgmaatregelen” die bijdraagt tot het behoud van de algemene gezondheid en het voorkomen van herval van kanker.

Daarom mag de voorgeschreven regelmatige lichaamsbeweging tijdens en na de ziekte niet worden onderbroken, maar moet ze aangepast worden aan de huidige omstandigheden rekening houdend met de richtlijnen inzake onnodige verplaatsingen.

Groepsessies lichaamsbeweging zijn niet toegestaan gedurende de gehele periode van de quarantaine. Overdekte sportfaciliteiten zijn gesloten tijdens deze periode en groepslessen mogen niet plaatsvinden tot nader order.  Het beoefenen van individuele buitensport zoals hardlopen, blijft echter mogelijk, op voorwaarde dat het alleen wordt beoefend en niet in een groep, dichtbij de eigen woning.

Het beoefenen van lichaamsbeweging thuis, waar mogelijk, is niet onderworpen aan enige beperking in de huidige context. Het wordt sterk aanbevolen.

Ik heb een kanker die niets te maken heeft met de longen of de luchtwegen. Ben ik dan toch kwetsbaarder voor het coronavirus?

In het algemeen treft het coronavirus vooral mensen die verzwakt zijn door een chronische ziekte. Kankerpatiënten lopen meer kans op het virus omdat hun immuunsysteem erg verzwakt kan zijn door de kankerbehandelingen. Het maakt dus niet uit of je kanker al dan niet gerelateerd is aan longen of luchtwegen, zorg ervoor dat je de preventie- en veiligheidsmaatregelen goed respecteert.

Mijn chemotherapiebehandeling is enkele weken geleden beëindigd en ik onderga momenteel een immunotherapiebehandeling. Betekent dit dat mijn immuunsysteem beter werkt, zodat ik minder risico loop op het coronavirus?

Immunotherapie verhoogt je immuniteit voor het coronavirus niet. Het is daarom belangrijk dat je je houdt aan de preventie- en veiligheidsmaatregelen die voor iedereen gelden.

Moet ik me anders gedragen bij het coronavirus als ik in behandeling of remissie ben of een chronische kanker heb?

Als je in behandeling bent (ook voor chronische kanker), pas de voorzorgsmaatregelen dan strikt toe en vraag je familie en vrienden om hetzelfde te doen (vermijd/verminder contact tot het strikte minimum, houd altijd een veilige afstand van minstens 1,50 m, was je handen nauwgezet, …), vraag hulp bij het winkelen, laat je eten bezorgen, … Als je in remissie bent, pas dan dezelfde voorzorgsmaatregelen toe als de rest van de bevolking.

Tot op heden is er geen specifieke behandeling tegen dit virus. Sommige geneesmiddelen worden momenteel in ziekenhuizen getest, maar het is nog te vroeg om formele conclusies te trekken.

Kan ik als kankerpatiënt getest worden als ik denk dat ik het coronavirus heb m.n. als ik de symptomen vertoon?

Dit wordt bepaald door je gezondheidsteam op basis van de symptomen die je hebt. Op dit ogenblik zijn er geen specifieke tests voor kankerpatiënten die rekening houden met kankersymptomen.