De chronische longaandoening COPD komt veel meer voor dan gedacht. Van de mensen ouder dan veertig jaar heeft 23,7 procent COPD.

Dat blijkt uit een steekproef onder de bevolking van Maastricht. Het onderzoek wordt deze maand gepubliceerd in Respiratory Medicine.

Van de mensen ouder dan 70 jaar heeft zelfs 41,6 procent COPD. De ziekte komt dus veel meer voor dan gedacht, terwijl de ziekte bij de meeste personen onbehandeld blijft.

Longarts Lowie Vanfleteren en collega’s namen een blinde steekproef van 592 personen ouder dan 40 jaar in de regio Maastricht en verrichtten bij al deze personen een longfunctie-onderzoek.

Bij 28,5 procent van de mannen en 19,5 procent van de vrouwen is sprake van een chronische luchtwegvernauwing die bij COPD past. Dit percentage stijgt met de leeftijd en met het aantal gerookte sigaretten tot 41,6 procent bij de zeventig-plussers.

Geen behandeling

Het RIVM schat dat slechts 1,8 procent van alle mannen en 1,6 procent van alle vrouwen COPD heeft. Maar 8,8 procent van de onderzochte groep mensen wist dat ze COPD hadden. Het gros van de mensen met COPD krijgt dus geen behandeling voor de ziekte.

Door de toenemende vergrijzing en omdat er nog steeds mensen zijn die roken blijft het aantal mensen met COPD de komende decennia stijgen en daarmee de belasting voor de zorg en maatschappij.

Volgens de onderzoekers staat de overheid dan ook voor de uitdaging om de zorg in te richten op de groeiende stroom patiënten en om de consumptie van tabaksproducten verder terug te dringen.