Volgens vorsers kan dampen allerhande longletsels veroorzaken zoals acute eosinofiele pneumonie, lipoïde pneumonie en organiserende pneumonie.

Gerelateerde afbeelding

Andere longziekten als gevolg van e-sigaretten zijn diffuse alveolaire beschadiging, ARDS, hypersensitiviteitspneumonitis, diffuse alveolaire bloeding en interstitiële reuscelpneumonitis, rapporteren dr. Jennifer Layden et coll. van het Illinois Department of Public Health in Chicago op 6 september in the New England Journal of Medicine.

Het team heeft 53 gevallen gediagnosticeerd in Illinois en Wisconsin. 98% van de patiënten met een bewezen ernstige longziekte als gevolg van het gebruik van e-sigaretten had respiratoire symptomen, 81% rapporteerde maag-darmsymptomen en alle patiënten hadden constitutionele symptomen zoals lichte koorts en een koudegevoel. Een ernstige longziekte als gevolg van het gebruik van e-sigaretten werd gedefinieerd als het optreden van symptomen en longinfiltraten bij beeldvormingsonderzoek bij patiënten die e-sigaretten en verwante producten hadden gebruikt minder dan 90 dagen voor het begin van de symptomen en bij wie geen andere verklaring voor de longziekte kon worden gevonden.

Er werden minstens vier sterfgevallen in vier staten en 215 gevallen van ernstige longbeschadiging in 25 staten in verband gebracht met dampen. Momenteel onderzoeken de Centers for Disease Control and Prevention 450 gevallen van longziekte.

De oorzaak is niet bekend. Gezondheidsambtenaren raden stellig aan het gebruik van e-sigaretten stop te zetten tot het mysterie ontrafeld is. “Jongeren, jongvolwassenen, zwangeren vrouwen en volwassenen die geen tabaksproducten gebruiken, zouden ooit e-sigaretten mogen gebruiken”, schrijven dr. Layden en haar collegae.

Dampen wordt gepromoot als middel om de mensen van sigaretten af te krijgen. “Volwassen rokers die zouden willen stoppen met roken, moeten hun gezondheidswerker raadplegen en moeten een erkende behandelinggebruiken”.

De symptomen kunnen wisselend zijn en dampers gebruiken allerhande producten, wat het onderzoek bemoeilijkt.

84% van de 53 gevallen die in Illinois en Wisconsin werden onderzocht sinds het probleem werd gemeld in juli, gebruikte producten die tetrahydrocannabinol (THC) bevatten, de belangrijkste psychoactieve component in marihuana.

Maar 17% van de mensen die ziek zijn geworden, zei dat ze enkel producten op basis van nicotine gebruikten en 44% zei dat ze zowel THC- als nicotinehoudende producten gebruikten.

Een actieve infectie “lijkt de klinische presentatie niet uit te leggen, acute toxische longletsels kunnen dat wel”, schreef dr. David Christiani van de Harvard T.H. Chan School of Public Health in Boston in een redactioneel commentaar. Hij schreef voorts dat in e-vloeistoffen niet alleen nicotine werd gevonden, maar ook carbonylderivaten, vluchtige organische bestanddelen zoals benzeen en toueen, partikels en sporenmetalen.

Het team van dr. Layden zegt dat het bijzonder moeilijk kan zijn informatie over het gebruik van producten te verkrijgen als een roker niet wil toegeven dat hij een illegaal product gebruikt zoals olie en was op basis van THC. Die zijn gemakkelijk te verkrijgen, hoewel ze in de meeste staten verboden zijn. “De inhoud van die producten is grotendeels onbekend en wordt niet gereguleerd”, schrijven ze.

“De patiënten tot nog toe die in Wisconsin en Illinois werden gediagnosticeerd, zijn klinisch verbeterd met een systemische behandeling met glucocorticosteroïden, en de meeste patiënten hebben een lange behandeling gekregen”, schrijven ze.

Ongeveer 20% van de hogeschoolstudenten in de USA dampt tegen 3,2% van de volwassenen.

In Wisconsin hebben artsen van het Children’s Hospital in Wisconsin de staat op 10 juli op de hoogte gebracht nadat ze vijf voordien gezonde adolescenten die e-sigaretten gebruikten, hadden opgenomen wegens dyspneu, vermoeidheid en hypoxemie. Twee dienden te worden geïntubeerd en kunstmatig te worden beademd. Vier vertoonden longverdichtingen vooral in de onderkwabben.

83% van de 53 patiënten waren mannen, de mediane leeftijd was 19 jaar, 82% was blank, slechts 17% dampte enkel een vloeistof met nicotine, 37% dampte enkel een vloeistof met THC en 7% dampte een vloeistof met cannabidiol, een van de belangrijkste actieve stoffen in marihuana, waar je echter niet high van wordt.

De mediane duur van de symptomen bij opname in het ziekenhuis was zes dagen. Eén patiëntwas al 61 dagen ziek.

Bij opname had 69% een zuurstofsaturatie van minder dan 95% bij het ademen van kamerlucht. 31% had een zuurstofsaturatie van minder dan 89%.

87% klaagde van kortademigheid, 83% van hoesten, 55% van pijn in de borstkas en 11% van hemoptoë.

70% voelde zich misselijk, 66% had gebraakt, 43% had buikpijn en 43% diarree. 81% voelde zich koortsig (29% had koorts bij opname), 58% vertoonde koude rillingen, 45% voelde zich moe of ziek en 40% had hoofdpijn. 64% vertoonde een tachycardie.

Alle patiënten vertoonden bilaterale infiltraten op een RX of CT-scan van de thorax en 87% had een leukocytose.

Eén van de 53 patiënten is gestorven, 31 patiënten werden opgenomen op de intensive care, 17 werden geïntubeerd of mechanisch beademd en 46 hebben extra zuurstof gekregen.

72% van de patiënten was wegens symptomen naar een arts gegaan voor ze in het ziekenhuis werden opgenomen. 45% heeft een antibioticum gekregen omdat de arts dacht dat ze een luchtweginfectie hadden.