Als de chronische longziekte COPD eerder kan worden opgespoord bij gezonde mensen is dit beter voor de behandeling. Het zou ook mogelijk tot lagere directe zorgkosten kunnen leiden.

Dat concludeert Jos Dirven in zijn proefschrift dat is gebaseerd op het ontwikkelen van strategieën om COPD vroegtijdig in huisartsenpraktijken op te sporen.

COPD is een sluipende ziekte. Mensen die aan de ziekte leiden voelen er niets van totdat een deel van de longfunctie is weggevallen.

Dirven ging op zoek naar ‘gezonde’ mensen met COPD. Uiteindelijk werkten circa 10.000 mensen tussen de 40 en 70 jaar mee aan zijn onderzoek. Zij vulden ieder een vragenlijst van acht vragen in. “Uit het onderzoek kwam naar voren dat circa twee derde van deze ‘gezonde’ personen wél klachten aangaf, terwijl ze nooit een dokter hiervoor geraadpleegd hadden”, aldus de onderzoeker.

Onderzoek

Deze groep bleek na een longfunctieonderzoek, een zogenaamde spirometrie, vaak COPD te hebben. “Dit is vooral zorgwekkend want COPD dreigt de derde doodsoorzaak in 2020 in Europa te worden”, vertelt Dirven. Hij roept de politiek en beleidsmakers op voor financiële ondersteuning.

Door actieve hulp van de huisarts vullen veel personen de vragenlijsten in en worden er meer nieuwe COPD diagnosen gesteld. Het aantal longaanvallen zou afnemen bij bekende COPD patiënten die behandeld worden.

Vervolgonderzoek moet uitwijzen in hoeverre vroege opsporing van COPD daadwerkelijk leidt tot lagere directe zorgkosten.