De experts van het ESC hebben de vraag beantwoord: niet te veel, maar genoeg…

Griekse onderzoekers verzamelden meer dan een miljoen volwassenen in een meta-analyse.
Hun doel was om de relatie te bepalen tussen slaapduur en het risico op hart- en vaatziekten. In
totaal werden 11 onderzoeken geanalyseerd, gepubliceerd in de afgelopen 5 jaar.

De onderzoekers verdeelden de deelnemers in twee groepen: degenen die minder dan 6 uur
slapen en degenen die meer dan 8 uur slapen gedurende 9 opeenvolgende dagen. De
referentiegroep bestond uit mensen die tussen 6 en 8 uur per nacht slapen.

De resultaten laten zien dat deelnemers in de 2 uiterste groepen een groter risico hebben op het
ontwikkelen van of sterven aan hart- en vaatziekten. In vergelijking met de referentiegroep
hebben de ‘korte slapers’ 11% meer risico op het ontwikkelen van een hart- en vaatziekte, terwijl
de ‘langslapers’ een risico lopen dat 33% hoger ligt, na een gemiddelde follow-up van 9,3 jaar.

Deze resultaten zijn niet de eerste die over het onderwerp worden gepubliceerd, maar deze
meta-analyse is interessant, omdat enkel prospectieve studies werden opgenomen, waardoor
vermeden wordt dat men last heeft van de vertekening veroorzaakt door het niet altijd even
correct geheugen van de deelnemers.