Als u medicatie neemt en nog steeds astmasymptomen hebt, overweeg dan om deel te nemen aan een klinische studie.

De Luster 1-studie is een klinische studie om een orale studiemedicatie voor astma te testen. De studie beoordeelt of de studiemedicatie veilig en doeltreffend is voor mensen met astma die nog steeds symptomen hebben, zelfs wanneer ze reeds worden behandeld met astmageneesmiddelen. De studiemedicatie zal gegeven worden naast uw huidige astmabehandeling.

U kunt in aanmerking komen als u:

  • 12 jaar of ouder bent
  • werd gediagnosticeerd met ernstige astma gedurende ten minste twee jaar
  • momenteel inhalatiemedicatie voor astma neemt
  • nog steeds astmasymptomen hebt (piepende ademhaling, kortademigheid, benauwdheid op de borst, hoesten)

Geschikte deelnemers zullen worden gevraagd om deel te nemen aan een astmastudie om een nieuwe orale medicatie, die eenmaal daags moet worden ingenomen, te testen. De studie beoordeelt de doeltreffendheid van een aanvullende eenmaal daagse orale behandeling, in vergelijking met uw normale astmabehandeling.

Studieduur: Ongeveer 1 jaar

 

Om meer te weten over de Luster 1-studie, neem contact op met:

Tel: +32 (0)468/16.67.77

E-mail: info@astmastudie.be