23/01 – Volgens een recente studie lopen rokers en ex-rokers minder kans om longkanker te krijgen en eraan te sterven als hun lichamelijke conditie beter is.

De vorsers hebben 2979 mannen (1602 ex-rokers en 1377 actieve rokers) een inspanningsproef op een loopband laten doen om hun cardiorespiratoire conditie te evalueren. Ze hebben de inspanningscapaciteit gemeten aan het metabole equivalent (MET-waarde). Die laatste weerspiegelt hoeveel zuurstof er tijdens een lichamelijke activiteit wordt verbruikt. 

De vorsers hebben de mannen gedurende gemiddeld 11,6 jaar gevolgd. Tijdens die periode werd longkanker gediagnosticeerd bij 99 proefpersonen en zijn 79 mensen gestorven aan longkanker.

Bij ex-rokers correleerde een stijging met 1 MET tijden de inspanningsproef met een 13% lager risico op ontwikkeling van longkanker. Een matig goede tot goede cardiorespiratoire conditie correleerde met een 51% tot 77% lager risico op ontwikkeling van longkanker.

Bij actieve rokers bij wie later een diagnose van longkanker werd gesteld, correleerde een stijging met 1 MET tijdens de inspanningsproef met een 18% lagere sterfte aan longkanker. Een matig goede tot goede cardiorespiratoire conditie correleerde met een 84% tot 85% lagere kankersterfte.

“Zowel ex-rokers als actieve rokers kunnen hun risico op ontwikkeling van en overlijden aan longkanker significant verlagen door te zorgen voor een betere cardiorespiratoire conditie”, zei de hoofdauteur van de studie Baruch Vainshelboim van het Veterans Affairs Palo Alto Health Care System en de Stanford University in Palo Alto, California.

“Aerobe, matig tot zeer intense lichaamsbeweging zoals wandelen, joggen, lopen, fietsen of gebruik van een cross-trainer gedurende 20 tot 30 minuten drie- tot vijfmaal per week kan de cardiorespiratoire conditie verbeteren”, schreef Vainshelboim in een mail.

Longkanker is wereldwijd nog altijd de frequentste kanker. Wereldwijd worden jaarlijks meer dan 2 miljoen nieuwe gevallen gediagnosticeerd en sterven 1,8 miljoen mensen aan longkanker, noteren de vorsers in een rapport dat ze op 27 september online hebben gepubliceerd in the American Journal of Preventive Medicine. Tabak is de belangrijkste risicofactor voor optreden van en overlijden aan longkanker (verantwoordelijk voor tot 90% van de gevallen van longkanker en voor meer dan 80% van de kankersterfte), schrijven ze.

Na verbetering van een slechte cardiorespiratoire conditie zou het aantal gevallen van longkanker bij ex-rokers met ongeveer 11% kunnen dalen en zou de kankersterfte bij rokers die longkanker krijgen, met ruwweg 22% kunnen dalen, ramen de auteurs van de studie.

De studie leert niet of en hoe een betere aerobe fitheid de waarschijnlijkheid van optreden van longkanker of de sterfte aan longkanker verlaagt. Hoe dan ook, dat is dan toch één risicofactor waar actieve en ex-rokers iets aan zouden kunnen doen om hun risico te verlagen, concluderen de vorsers.

Het zou kunnen dat mensen die een betere cardiorespiratoire conditie hebben, minder sigaretten roken en dus hun longen minder blootstellen aan toxische stoffen, zei Trude Eid Robsahm, onderzoekster aan het Kankerregister van Noorwegen, Instituut voor populatiegebaseerd kankeronderzoek, die niet bij de studie betrokken is geweest.

“Fysieke activiteit verbetert voorts de activiteit van immuuncellen en creëert een kankerremmende omgeving in het weefsel”, schreef Robsahm in een mail.

Voldoende lichaamsbeweging kan helpen, zei dr. Sudhir Kurl, vorser aan het Instituut voor volksgezondheid en klinische voeding, Universiteit van Oost-Finland in Kuopio.

“De consensusrichtlijn raadt 150 minuten matig intense lichaamsbeweging per week aan zoals stevig doorstappen en joggen. Dat zou een slechte fysieke conditie bij de meeste mensen moeten verbeteren”, mailde Karl, die niet betrokken is geweest bij de studie. “Dat zou rokers ook kunnen helpen om te stoppen met roken.”

Afbeeldingsresultaat voor lopen"