Gezocht!

 longkankerpatiënten

en

patiënten met longvlieskanker

die willen meewerken aan de opstart en werking van

een lotgenotengroep

 

Wie de diagnose van longkanker of longvlieskanker hoort, krijgt enorm veel te verwerken. En ook de behandeling heeft een sterke invloed op het leven van zowel de patiënt als zijn naasten. Iedereen zoekt daar zijn eigen weg in, maar het kan een enorme steun zijn te horen hoe anderen hierin een weg vinden.

Hoe iemand omgaat met de vermoeidheid, de kortademigheid, zich machteloos voelt en regelmatig last heeft van slapeloze nachten. Een lotgenoot begrijpt als geen ander wat andere patiënten met longkanker/longvlieskanker doormaken.

Een lotgenotengroep is een groep van patiënten die zich vrijwillig inzet en activiteiten opzet om andere patiënten in contact te brengen met lotgenoten, onder vier ogen, aan de telefoon, per e-mail, soms in een groep, om er samen beter van te worden. Lotgenotengroepen bieden zelf geen medische info over de diagnose of behandeling en vragen hiervoor zorgverstrekkers. Ze zijn nooit een vervanging voor de professionele hulpverlening, maar er wel een belangrijke aanvulling op.

Een lotgenotengroep voor patiënten met longkanker/longvlieskanker is er tevens voor de naasten van deze patiënten: hun partners, kinderen, familie en vrienden.

Samen met Kom op tegen Kanker willen we impulsen geven om een lotgenotengroep op te starten. Voor het oprichten ervan zijn we op zoek naar enkele enthousiaste bezielers, die als vrijwilliger mee aan de basis willen staan van deze groep. Voel jij je aangesproken, lukt het wat om hiervoor energie en tijd vrij te maken en wil je graag meewerken aan dit nieuw initiatief? Contacteer:

Diane Mandelings, coördinator lotgenotengroepen

02 227 69 56 of diane.mandelings@komoptegenkanker.be