Oplosmiddelen in e-vloeistof veroorzaken ontstekingsverschijnselen in de longen bij gezonde mensen die nooit hebben gerookt

23/01 – Vorsers rapporteren dat propyleenglycol en plantaardige glycerine, twee stoffen die in de vloeistof van elektronische sigaretten zitten, ontstekingsverschijnselen in de longen veroorzaken bij gezonde mensen die nooit hebben gerookt.

“Mensen die per se een e-sigaret willen gebruiken om te stoppen met roken (in vergelijking met andere hulpmiddelen voor rookstop), moeten weten dat de e-sigaret weliswaar veiliger is dan gewone sigaretten, maar veiliger is niet hetzelfde als veilig. Deze studie heeft onderzocht hoe onveilig e-sigaretten wel zouden kunnen zijn”, schreef dr. Peter G. Shields van het Ohio State University and James Cancer Hospital, in Columbus, in een mail.

Propyleenglycol en plantaardige glycerine, die gebruikt worden als oplosmiddelen voor de smaakstoffen en nicotine in e-vloeistof, worden door de Food and Drug Administration (FDA) over het algemeen als veilig beschouwd bij gebruik in voedsel en cosmetica. Het is niet bekend welk effect ze hebben na inhalatie van opgewarmde e-vloeistof.

Het team van dr. Shield heeft een verkennende studie uitgevoerd bij 30 gezonde mensen van 21 tot 30 jaar die nooit hadden gerookt. De patiënten die werden gerandomiseerd naar een e-sigaret, kregen een e-vloeistof met 50% propyleenglycol en 50% plantaardige glycerine zonder smaakstof of nicotine en kregen de opdracht om de e-sigaret minstens twee keer per dag te gebruiken gedurende vier weken.

Bij follow-up was er geen significant verschil in het aantal cellen en de cytokinespiegels in het bronchoalveolaire-lavagevocht tussen de proefpersonen die de e-sigaret gebruikten, en de controlegroep die er geen gebruikte, hebben de vorsers op 16 oktober online gerapporteerd in Cancer Prevention Research.

Bij de dampers correleerden veranderingen van de urineconcentratie van propyleenglycol, een marker van compliance, met veranderingen van het totale aantal cellen en het aantal lymfocyten in het bronchoalveolaire-lavagavocht en was de correlatie met het aantal macrofagen in het vocht net niet significant.

In die groep correleerden de veranderingen van de urineconcentratie van propyleenglycol significant met veranderingen van de concentraties van interleukine 8 (IL-8), IL-13 en TNF-alfa.

De genexpressie in afgeborstelde longepitheelcellen veranderde niet in vergelijking met de beginwaarde en op geen enkel ogenblik was er een verschil tussen de groepen.

“De studie bewijst dat de e-sigaret ontstekingsverschijnselen in de hand werkt en die spelen mee bij de pathogenese van longkanker en ademhalingsziekten”, zei dr. Shields. “De e-vloeistof die in deze studie werd gebruikt, is waarschijnlijk niet dezelfde als die in gewone e-sigaretten wordt gebruikt. We onderzoeken momenteel de mechanismen van toxiciteit bij langdurig gebruik van de e-sigaret.”

“In deze studie hebben we het gebruik van de e-sigaret gedurende korte tijd onderzocht en bevatte de e-vloeistof geen nicotine of aroma’s”, zei hij. “Het klassieke gebruik van e-sigaretten zou dus veel meer ontsteking kunnen veroorzaken.”

“Verder onderzoek is nodig om een beter inzicht te krijgen in de klinische betekenis van het effect van propyleenglycol en plantaardige glycerine bij wijziging van de verhouding tussen beide, bij een langer gebruik en bij toevoeging van aroma’s”, noteren de vorsers.