De Belgische Vereniging voor Pneumologie zet zich actief in voor het oprichten van een patiëntenvereniging voor patiënten met COPD. De bedoeling is deze aandoening meer zichtbaar en kenbaar te maken . Het wil een platform zijn voor en door COPD patiënten waardoor de ziekte meer bekend wordt. Sommige weesziekten en chronische aandoeningen zijn niet weg te branden uit de actualiteit. Dit wordt vaak gestuurd door patiëntengroepen. COPD heeft in België geen vertegenwoordiging, geen bekende gezichten die bij de publieke opinie om aandacht kunnen vragen. Met de oprichting van deze patiëntenvereniging wil men een betere zichtbaarheid geven, maar ook patiënten informeren en ondersteunen. De oprichtingsvergadering gaat door op 28 juni 2016 in Brussel in de lokalen van de Belgische Vereniging, Eendrachtsstraat 56 . Patiënten die zich willen engageren kunnen zich nog steeds kandidaat stellen per post of per e-mail tav Mevr. Agnes Tommeleyn of via info@bvp-sbp.org . Na overleg zal een bestuur opgericht worden en concrete plannen uitgewerkt worden die moeten uitmonden in een eerste concreet offensief op wereld-COPD-dag op 23 november.