Varieert de paracetamolconsumptie met de seizoenen? Nemen onze patiënten in het griepseizoen vaker een overdosis paracetamol in, er rekening mee houdend dat 4 g/dag als veilig voor de lever wordt beschouwd?

Vrouw ziek in bed met griep

Uit vrijwilligers voor onlinedeelname aan wetenschappelijke studies werden, door Amerikaanse onderzoekers van 2011 tot 2016, die mensen geselecteerd die in de vorige 30 dagen paracetamol hadden ingenomen. Hen werd gevraagd gedurende zeven dagen een online dagboek in te vullen over hun medicatiegebruik. De deelnemers wisten niet dat het onderzoek over paracetamol ging. Een griepseizoen werd geïdentificeerd met Google Trends en gecorreleerd met de verkoop van OTC-producten voor griep/verkoudheid/sinus.

6,3% van de gebruikers van paracetamol (n=14.481) nam minstens één dag meer dan 4 g in en op 3,7% van de innamedagen (n=59.220) werd een gebruik van meer dan 4 g opgetekend. In het griepseizoen werden de klassieke symptomen van griep/verkoudheid vaker met paracetamol behandeld dan in een niet-griepseizoen: niet alleen namen significant meer paracetamolgebruikers meer dan 4 g/dag (6,5% versus 5,3%; OR 1,24; 1,04-1,48), ook het aantal dagen met meer dan 4 g nam significant toe (3,9% versus 2,8%; OR 1,37; 1,11-1,69). Dit kon niet worden gelinkt aan verschillen in kenmerken van de mensen die paracetamol innamen, maar aan een toename van de consumptie van OTC-producten voor de behandeling van bovenste luchtweginfecties in het griepseizoen. Als we deze producten buiten beschouwing laten, was er geen statistisch significant seizoenverschil in het overschrijden van de dosis van 4 g/dag.

Kortom, in het griepseizoen neemt de (over)consumptie van paracetamol toe, omdat de mensen meer naar (combinaties met) paracetamol grijpen die zonder voorschrift te koop zijn in de apotheek. Hen voor het gevaar van overdosering waarschuwen is dus zeker op zijn plaats.

Shiffman S et al. Prevalence of exceeding maximum daily dose of paracetamol, and seasonal variations in cold‐flu season. BJCP 2018, first published online 25 March. https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/bcp.13551