Met personalized medicine wordt ook wel bedoeld: behandeling op maat. Dankzij wetenschappelijk onderzoek weten we dat elke kanker anders is, en iedere tumor een eigen DNA-afwijking kent. Hierdoor is het effect van een behandeling niet voor iedereen hetzelfde. Door naar onderliggende genetische defecten te kijken, wordt een therapie voorgeschreven die het meeste kans maakt.

Of iemand in aanmerking komt voor personalized medicine hangt af van het stadium waarin de kanker zich bevindt en of een medicijn of behandelmethode is goedgekeurd. Personalized medicine wordt nu toegepast bij sommige vormen van borstkanker, prostaatkanker, hoofd-halskanker, longkanker, melanoom. Het is de ambitie om in de toekomst alle patiënten te kunnen helpen met  een behandeling op maat. Om dit doel te bereiken wordt er momenteel vervolgonderzoek verricht. Dit onderzoek richt zich op het verder in kaart brengen van de mutaties in genen die verantwoordelijk zijn voor de opsporing van cellen waardoor kanker kan ontstaan en de werking van bestaande therapieën, behandelingen en combinaties hiervan op de verschillende tumortypes.

Er is nog een lange weg af te leggen, maar elk jaar zijn vorderingen in de goede richting.

gepersonaliseerde pil

Gepersonaliseerde pil