Leven COPD-patiënten even lang als de algemene bevolking? Een probleem bij het beantwoorden van die vraag is de definitie van een klinisch significante COPD. De Nederlandse auteurs van deze studie gebruiken voor de definitie een klinische exacerbatie, een bepalend element in het verloop van COP.

De auteurs volgden 845 COPD-patiënten 15 jaar na hospitalisatie voor een exacerbatie en vergeleken hun levensverwachting met die van de algemene populatie (n=3.384, gematcht voor geslacht en leeftijd).

De 15-jaarsoverleving was 7,3% in de COPD-groep versus 40,6% in de algemene bevolking. Opgedeeld volgens GOLD I tot IV was de overleving respectievelijk 24%, 11,1%, 5,3% en 0%. De gemiddelde levensverwachting na hospitalisatie was respectievelijk 9,7 jaar, 7,1 jaar, 6,1 jaar en 3,4 jaar, versus 10,2 jaar voor de algemene bevolking. Factoren overeenkomend met een negatieve prognose waren: leeftijd, mannelijk geslacht, lage éénsecondewaarde, lage iffusiecapaciteit (DLCO), respiratoire insufficiëntie, Charlson comorbiditeitsindex, opname op ICU en aantal exacerbaties. Kortom, COPD-patiënten gehospitaliseerd voor een exacerbatie hebben na 15 jaar een levensverwachting die met 82% verkort is. Een reden te meer om alles in te zetten op preventie van exacerbaties…