Enkele sterftecijfers door roken : 6.000.000 doden per jaar door roken

  • Elk jaar sterven ongeveer 6 miljoen mensen in de wereld door actief of passief roken. Anders gezegd sterft er om de 6 seconden iemand door tabaksgebruik. Bovendien sterft om de 15 tot 20 seconden iemand aan longkanker ter wereld.
  • Elk jaar doodt passief roken 600 000 personen ter wereld. Dit cijfer staat voor bijna een op 100 sterfgevallen door tabaksgebruik.
  • In de wereld zou 12% van de sterfgevallen veroorzaakt worden door roken. Roken is de eerste vermijdbare doodsoorzaak.
  • In Europa spreken we van 16% van de sterfgevallen: 25% bij mannen en 7% bij vrouwen.
  • In België sterven elke dag 40 mensen door tabaksgebruik. Anders gezegd zijn dit ongeveer 2 Belgen per uur.
  • Rokers sterven gemiddeld 10 jaar vroeger dan niet-rokers.
  • De helft van de personen die blijft roken, sterft. Maar roken verlaagt niet enkel de levensverwachting van rokers, het vermindert ook de levenskwaliteit. Gemiddeld leven rokers 6 jaar en een half minder lang in goede gezondheid dan niet-rokers. Bij de ex-rokers spreken we over ongeveer 3 jaar minder lang in goede gezondheid leven.

Genoeg redenen om te stoppen met roken! Lukt het niet op je eentje? Laat ons jou dan helpen: 0800 111 00.

20.000 doden per jaar in België
Het tabaksverbruik in België was in de laatste decennia van de 20ste eeuw verantwoordelijk voor bijna 20.000 doden per jaar. Roken is veruit de belangrijkste doodsoorzaak in België. Van de 104.897 doden in 1995 waren er 19.400 toe te schrijven aan roken, wat viermaal meer is dan het aantal doden door zelfmoord (2.155), verkeersongevallen (1.592), aids (221), moord (169), vergiftiging (81), brand (110) en vliegtuigongelukken (16) samen (bron: www.vig.be).

Ook in Vlaanderen werd op basis van de algemene sterftecijfers de sterfte aan tabaksgebruik berekend. In 1998 kon in Vlaanderen 1 op 3 sterfgevallen bij mannen (of 8.457 doden) worden toegeschreven aan tabaksgebruik. Voor vrouwen bedroeg dit 1.026 doden of ongeveer 1 op 25 sterfgevallen. De sterfte veroorzaakt door roken treft momenteel vooral mannen.

Het lage aantal overledenen bij vrouwen is een weerslag van het tabaksgebruik bij vrouwen 20 à 30 jaar geleden. Door de veranderde rookgewoonten is de sterfte ten gevolge van het roken bij mannen van middelbare leeftijd gedaald, terwijl ze bij vrouwen geleidelijk toeneemt. Indien het tabaksgebruik bij vrouwen blijft stijgen en vrouwen eenzelfde rookgedrag vertonen als mannen, dan zullen zij nog in de huidige eeuw in dezelfde mate door tabaksgerelateerde ziekte en sterfte worden getroffen als mannen (bron: www.vig.be).

Relatie tabak en kanker
Tabaksrook is een oorzaak van kanker en bevat meer dan 50 carcinogene stoffen, waarvan de polyaromatische koolwaterstoffen en de nitrosamines de krachtigste kankerverwekkers zijn. Mond- en neusholten, slokdarm en longen, die rechtstreeks in contact komen met tabaksrook, lopen een hoger risico op het ontwikkelen van kanker.

Negentig procent van de kankers in deze organen worden veroorzaakt door tabak. Tabak is de belangrijkste oorzaak van longkanker. Daarnaast is de kans bij rokers op het ontwikkelen van baarmoederhals-, alvleesklier-, nier-, maag- en hematologische kanker 50 tot 200% hoger in vergelijking met niet-rokers.

Roken is behalve voor kanker ook verantwoordelijk voor een aantal andere zeer ernstige ziekten, waaronder hart- en vaatziekten en obstructieve longaandoeningen, zoals astma en chronische bronchitis.

Het risico op longkanker hangt af van de dagelijkse consumptie, de duur en de diepte van het inhaleren. Voor doorsneerokers is het risico om longkanker te krijgen 20 keer hoger dan voor iemand die niet rookt. Een gedwongen meeroker (die zelf niet rookt maar wel tabaksrook inademt die in de omgeving aanwezig is) loopt 15 tot 20% meer risico om tijdens zijn leven longkanker te krijgen dan iemand die er niet aan blootgesteld is. Stoppen met roken vermindert het risico op longkanker of andere kankers aanzienlijk, maar zelfs na 10 jaar blijft het risico groter dan bij mensen die nooit gerookt hebben.