Het is nog maar eens bewezen: het roken van sigaretten, sigaren en pijp verhoogt het mortaliteitsrisico. Voor sigaretten moet dat zelfs niet dagelijks roken zijn om al ernstige schade toe te brengen aan de gezondheid. Deze studie berekent de risico in de Amerikaanse bevolking.

De gegevens komen van de National Longitudinal Mortality Study, een longitudinale, nationaal representatieve gezondheidsenquête met follow-up van de mortaliteit. De demografische gegevens komen van de Current Population Survey, informatie over de rookproducten van de Tobacco Use Supplement, en mortaliteitsdata van de National Death Index. Bij de start in 1985 gaven de deelnemers informatie over hun tabaksgebruik en de mortaliteit werd opgevolgd tot eind 2011. In deze analyse werden 357.420 individuen geïncludeerd die uitsluitend sigaretten, of sigaren, of pijp rookten en nooit-rokers.

Over de bestudeerde periode waren er 51.150 sterfgevallen. Van de huidige rokers hadden diegenen die uitsluitend sigaretten of uitsluitend sigaren rookten een hogere mortaliteit (alle oorzaken) dan de nooit-rokers (respectievelijke HR 1,98 met 95% BI 1,93-2,02 en 1,20 met 95% BI 1,03-1,38). Wat de mortaliteit door tabaksgerelateerde kankers betreft (waaronder blaas, slokdarm, larynx, long, mondholte en pancreas), was het risico verhoogd bij huidige rokers van uitsluitend sigaretten (HR 4,06 met 95% BI 3,84-4,29), van uitsluitend sigaren (HR 1,61 met 95% BI 1,11-2,32) en van uitsluitend pijp (HR 1,58 met 95% BI 1,05-2,38).

Ook wie niet dagelijks sigaretten rookt, heeft een significant verhoogd risico op longkankersterfte (HR 6,24), op kanker van de mondholte (HR 4,62), circulatoire dood (HR 1,43), cardiovasculaire dood (HR 1,24), cerebrovasculaire dood (stroke) (HR 1,39) en COPD (HR 7,66).

Christensen C et al. Association of Cigarette, Cigar, and Pipe Use With Mortality Risk in the US Population. JAMA Intern Med. Published online February 19, 2018. Doi:10.1001/jamainternmed.2017.8625.