Volgens Amerikaanse onderzoekers adviseren zorgverstrekkers om geen enkel nicotineproduct te gebruiken tijdens de zwangerschap, maar sommige vrouwen gebruiken in de plaats e-sigaretten voor, tijdens en na de zwangerschap en denken ze dat dit veiliger is dan roken.

Uit een bevraging van 3.000 nieuwe moeders in Oklahoma en Texas blijkt dat 7% voor of na de zwangerschap elektronische dampers, inclusief e-sigaretten, had gebruikt. Tijdens de zwangerschap bedroeg dit percentage 1,4%.

Bijna de helft van de gebruikers zei dat e-sigaretten zouden helpen om te stoppen met roken of dat ze veiliger zijn dan de klassieke sigaretten, aldus het rapport van het onderzoeksteam dat op 1 maart laatstleden werd gepubliceerd in Morbidity and Mortality Weekly Report.

“Het is belangrijk dat mensen weten dat het gebruik van e-sigaretten tijdens de zwangerschap niet veilig is en dat nicotine schadelijk is voor de foetale ontwikkeling en de outcome van de baby”, aldus de auteur van de studie Martha Kapaya van de CDC’s Division of Reproductive Healthin Atlanta (Georgia).

“Onder de personen die tijdens deze studie aan de e-sigaret zaten, gebruikte een substantieel deel van hen de e-sigaret in een poging om te stoppen met roken. Dit lijkt erop te wijzen dat ze zich niet bewust zijn of toegang hebben tot wetenschappelijk bewezen strategieën.”

Kapaya en haar collega’s hebben gegevens van het zwangerschapsrisico op het niveau van de staat geanalyseerd voor het jaar 2015. Oklahoma en Texas stelden de deelnemers aan de enquête vragen over hun gebruik van elektronische dampers voor, tijdens en onmiddellijk na de zwangerschap. Van de 3.277 vrouwen die in de analyse zaten, had 83% nooit zo’n damper gebruikt.

Globaal genomen zei 10% van de vrouwen dat ze ooit een e-sigaret hadden gebruikt, maar niet gedurende de drie maanden voor ze zwanger raakten. Zo’n 7% heeft ze gebruikt gedurende de drie maanden voor de zwangerschap en 2% in de periode van zes maanden na de bevalling.

Terwijl slechts 600 vrouwen hadden aangeven dat ze in de twee jaar voor hun zwangerschap aan de klassieke sigaretten zaten, maakten ze toch deel uit van de meerderheid van de vrouwen die e-dampers gebruikten voor, tijdens of na de zwangerschap.

Van die vrouwen die hadden gedampt tijdens de laatste drie maanden van hun zwangerschap, schakelde 38% een e-sigaret met nicotine in, 35% dampproducten zonder nicotine en 26% was niet zeker over de nicotine-inhoud.

“Het onderzoek is ondubbelzinnig over de manier waarop nicotine een impact heeft op de ontwikkeling van de foetus en de placentabarrière. Sommige studies tonen aan dat de concentraties zelfs groter voor de baby kunnen zijn dan voor de moeder”, aldus Nick Wagner van de Boston University, die niet bij de studie betrokken was.

“Blootstelling aan nicotine in een ontwikkelingsfase kan schade op cellulair niveau veroorzaken”, zei hij in een telefonisch interview. “Gedurende het derde trimester is er een verband met een lager geboortegewicht, dat gelinkt is met astma, sociale en emotionele problemen en attention deficit disorder.”

“Deze cijfers zijn geen reden tot optimisme want het gebruik is vandaag wellicht hoger”, volgens Cindy McEvoy van de Oregon Health and Science University in Portland, die niet bij de studie was betrokken.

“Daarenboven kunnen de cijfers over roken tijdens de zwangerschap variëren van staat tot staat. Zo is het mogelijk dat die hoger liggen in staten zoals Kentucky waar er tijdens de zwangerschap meer wordt gerookt.”

Van de vrouwen in de studie die e-dampproducten hadden gebruikt rond of gedurende hun zwangerschap zei 54% dat ze het uit “nieuwsgierigheid” hadden gedaan. Zo’n 45% geloofde dat de producten hen zou helpen bij een rookstop of het aantal sigaretten te verminderen. Eenzelfde percentage was van mening dat deze producten de schade bij de moeder zou beperken, in vergelijking met roken. Zo’n 41% ging op zoek naar producten zonder nicotine.

“De communicatie tussen zorgverstrekkers en hun patiënten moet meer consequent zijn”, aldus Allison Kurti van de University of Vermont in Burlington. Ze was niet betrokken bij deze studie, maar deed onderzoek naar rookstop tijdens zwangerschap.

“Slechts 50% van de zorgverstrekkers beweert bij patiënten te peilen naar het gebruik van elk type vanniet-verbrandbare tabak, zoals e-sigaretten of dampers. Als men ernaar vraagt, kunnen de vrouwenmisschien aangeven geïnteresseerd te zijn om te stoppen met roken en zijn ze misschien bereid om een eventuele andere rookstopmethode te gebruiken.”