De luchtvervuiling werd al met veel ‘serieuze’ ziekten in verband gebracht. Nu blijkt ze ook een invloed te hebben op zoiets banaals als een verkoudheid.

Lijst met negatieve effecten van de luchtvervuiling wordt steeds langer: lager geboortegewicht, sneller verouderen, kortere levensduur, verminderde hersenfunctie, meer dementie, long-, hart- en vaatziekten, meer kankers… Het effect zit zelfs in ‘alledaagse’ dingen, zoals verkoudheden, bewijst een nieuwe studie die deze week in het vakblad Cell Reports staat.

Onderzoekers van Yale University in de VS wilden nagaan waarom sommige mensen vatbaarder zijn voor verkoudheden dan anderen. Ze gingen aan de slag met de epitheelcellen (de oppervlakkige laag) uit de neus en de lagere luchtwegen van donoren. De cellen werden blootgesteld aan het rhinovirus, dat onder meer verkoudheden kan veroorzaken. Onze cellen, vooral die uit de neus, blijken prima in staat om dat virus te bekampen. We worden dan ook lang niet allemaal ziek, als zich een rhinovirusinvasie voordoet. Maar als de cellen eerst blootgesteld worden aan sigarettenrook, dan wordt het veel moeilijker om het virus klein te krijgen.

De cellen in onze luchtwegen moeten ‘een keuze’ maken. Wanneer ze geconfronteerd worden met oxidatieve stress, reactieve zuurstofmoleculen uit sigarettenrook bijvoorbeeld, dan zullen ze dat probleem eerst aanpakken. Het onderdrukken van de virussen wordt dan tijdelijk op een lager pitje gezet. Onze afweer kan geen twee dingen tegelijk. Gevolg: de kans dat het rhinovirus rokers verkouden (of nog zieker) maakt, is groter. Het is bekend dat rokers gevoeliger zijn voor verkoudheden en deze studie lijkt het achterliggende mechanisme duidelijk te maken.
Het procedé geldt niet alleen voor sigarettenrook maar ook voor luchtvervuiling in het algemeen

De onderzoekers wijzen erop dat dit procedé evengoed kan gelden voor vele andere vormen van oxidatieve omgevingsstress, zoals de uitlaat van dieselvoertuigen en de luchtverontreiniging in het algemeen.