Datum: woensdag 31 mei 2017
Land / gebied: Wereld

World No Tobacco Day. Jaarlijks is het op 31 mei Wereld Anti-Tabaksdag. Het evenement is in 1989 in het leven geroepen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dit orgaan is bezorgd om de miljoenen mensen die jaarlijks overlijden aan de gevolgen van het roken van tabak.

Jaarlijks wordt 31 mei door de Wereld Gezondheidsorganisatie uitgeroepen tot Wereld Anti-Tabakdag. Sensibilisering is nog steeds nodig want wereldwijd sterven 1 op 10 mensen aan de gevolgen van roken. Elke 6 seconde sterft iemand aan de gevolgen van roken.

Stoppen met roken = winst

Door te stoppen met roken vermindert de kans op vroegtijdig overlijden aanzienlijk. Stoppen met roken is een goede zaak, niet alleen voor uw eigen gezondheid maar ook voor die van uw omgeving. Stoppen met roken doet u ook stralen. Uw huid wordt mooier… En u ruikt niet meer naar tabaksrook.

Verhoog accijnzen op tabak, verlaag dood en ziekte

Stoppen met roken is niet eenvoudig. Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) kan het verhogen van de accijnzen en dus de prijzen helpen. Een prijsstijging van 10 % doet de consumptie van tabak dalen met ongeveer 4 % in rijkere landen en met ongeveer 8 % in landen met een gemiddeld lager of middelhoog inkomen.

De campagne richt zich dit jaar voornamelijk op:

  • regeringen zodat zij accijnzen verhogen
  • organisaties om druk uit te oefenen op regeringen.

Toch nog overtuiging nodig? Weet dat elke sigaret meer dan 4000 chemicaliën bevat, waarvan tenminste 250 stoffen schadelijk zijn en meer dan 50 kankerverwekkend!

Enkele cijfers

Roken staat globaal op nummer 2 wat doodsoorzaken betreft. Wereldwijd sterven elk jaar ongeveer 6 miljoen mensen, waarvan 600 000 door passief roken. In België sterven jaarlijks 15 000 à 20 000 Belgen. Als u op Wereld Anti-Tabaksdag niet rookt, boekt u al winst. Want stoppen met roken begint altijd met de eerste 24 uur.

Enkele effecten van stoppen met roken

Stoppen met roken heeft voordelen op korte, middellange en lange termijn.

Na 20 minuten bloeddruk en hartritme verbeteren ; handen en voeten voelen warmer aan
Na 8 uur het nicotine- en koolmonoxidegehalte in het bloed zijn gehalveerd ; het zuurstofniveau in het bloed is normaal
Na 24 uur de longen beginnen slijmen met resten van sigarettenrook weg te werken
Na 48 uur de nicotine is uit het lichaam verdwenen ; smaak en reukzin verbeteren
Na 72 uur ademen gaat gemakkelijker
Na 2 tot 12 weken de bloedsomloop verbetert ; stappen gaat gemakkelijker
Na 3 tot 9 maanden ademhalingsproblemen en hoest verdwijnen
Na 1 jaar risico van hartziekte is maar half zo groot als dat van een roker die niet is gestopt met roken
Na 10 jaar risico van longkanker is de helft van het risico bij een roker die niet is gestopt met roken ; risico van een hartziekte is vergelijkbaar met het risico van een niet-roker
Na 15 jaar risico van beroerte is hetzelfde als dat van een persoon die niet heeft gerookt

Stoppen met roken hoeft u niet alleen te doen. Vraag raad aan ex-rokers en zoek steun bij uw partner, familie en vrienden. U kan professionele rookstopbegeleiding volgen (individueel of in groep). Vraag raad aan uw huisarts. U kan ook steeds terecht bij uw preventieadviseur-arbeidsgeneesheer of preventiedeskundige-verpleegkundige.

Het is nooit té laat om … te stoppen met roken!